search_api_autocomplete

3.3 Toelatingskennistest: welke informatie vraagt u op?

U verzoekt de niet-ervaren aspirant- Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. om informatie over:

  • zijn ervaring;
  • beleggingsdoelstellingen;
  • financiële situatie; en
  • zijn basisinzicht in de risico's verbonden aan zowel beleggen in het algemeen als aan beleggen in de soorten beleggingen aangeboden op het crowdfundingplatform.

U vraagt naar:

  • de eerdere beleggingen van de niet-ervaren aspirant-belegger in effecten, of eerdere verwervingen van voor crowdfunding toegelaten instrumenten of leningen (waaronder in ondernemingen in de begin- of expansiefase);
  • het inzicht van de niet-ervaren aspirant-belegger in de risico's verbonden aan het verstrekken van leningen, beleggen in effecten, of verwerven van voor crowdfunding toegelaten instrumenten via een crowdfundingplatform;
  • zijn beroepservaring in verband met crowdfundingbeleggingen.

Op basis van de verkregen informatie beoordeelt u of de door u aangeboden crowdfundingsdiensten al dan niet geschikt zijn voor de niet-ervaren aspirant-belegger.