search_api_autocomplete

3.3 Toelatingskennistest: welke informatie vraagt u op?

U verzoekt de niet-ervaren aspirant- Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. om informatie over:

 • zijn ervaring;
 • beleggingsdoelstellingen;
 • financiële situatie; en
 • zijn basisinzicht in de risico's verbonden aan zowel beleggen in het algemeen als aan beleggen in de soorten beleggingen aangeboden op het crowdfundingplatform.

U vraagt naar:

 • de eerdere beleggingen van de niet-ervaren aspirant- Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. in effecten, of eerdere verwervingen van voor Crowdfunding is een activiteit waarbij beroep wordt gedaan op het publiek om geld op te halen voor de financiering van specifieke projecten, meestal via een interactieve website (een 'platform'). Er zijn verschillende soorten crowdfundingplatformen. De Belgische crowdfundingwet geldt alleen voor financiële crowdfundingplatformen.
  toegelaten instrumenten of leningen (waaronder in ondernemingen in de begin- of expansiefase);
 • het inzicht van de niet-ervaren aspirant- Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. in de risico's verbonden aan het verstrekken van leningen, beleggen in effecten, of verwerven van voor Crowdfunding is een activiteit waarbij beroep wordt gedaan op het publiek om geld op te halen voor de financiering van specifieke projecten, meestal via een interactieve website (een 'platform'). Er zijn verschillende soorten crowdfundingplatformen. De Belgische crowdfundingwet geldt alleen voor financiële crowdfundingplatformen.
  toegelaten instrumenten via een crowdfundingplatform;
 • zijn beroepservaring in verband met crowdfundingbeleggingen.

Op basis van de verkregen informatie beoordeelt u of de door u aangeboden crowdfundingsdiensten al dan niet geschikt zijn voor de niet-ervaren aspirant- Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. .