search_api_autocomplete

22. Hebt u als crowdfundingdienstverlener een ‘Europees paspoort’?

Ja, als crowdfundingdienstverlener beschikt u over een ‘Europees paspoort’.

Dat betekent dat u uw activiteiten mag uitoefenen in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte op grond van het vrij verrichten van diensten of via een bijkantoor.

Als u daartoe besluit, moet u de FSMA de volgende informatie bezorgen:

  • de lidstaten waar u diensten wil aanbieden;
  • de identiteit van de natuurlijke personen en rechtspersonen die in die andere lidstaten verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de crowdfundingdiensten;
  • de vooropgestelde datum voor de aanvang van uw activiteiten in de andere lidstaten;
  • een lijst met de overige activiteiten die u uitoefent en die niet onder deze vergunning vallen.

Binnen een termijn van 10 werkdagen nadat de FSMA deze informatie heeft ontvangen, deelt zij ze mee aan ESMA en aan de lidstaten waar u voornemens bent crowdfundingdiensten te verlenen. Zij laat u onmiddellijk weten dat zij deze informatie heeft doorgegeven aan de lidstaten en aan ESMA.

U mag crowdfundingdiensten beginnen te verlenen in de andere lidstaten zodra de FSMA u heeft laten weten dat ze deze lidstaten hiervan op de hoogte heeft gebracht en in elk geval uiterlijk 15 kalenderdagen nadat u de FSMA alle vereiste bovenvermelde informatie hebt meegedeeld.