search_api_autocomplete

13.10. Klachtenbehandelingsprocedure

Werk doeltreffende en transparante procedures uit voor een snelle, correcte en consistente behandeling van klachten van cliënten.

Voor de inhoud van die procedures verwijzen wij naar de FAQ ‘Wat moet u voorzien als klachtenbehandeling?’

Beschrijf deze procedures in uw vergunningsdossier.