search_api_autocomplete

13.6. Beheer van de operationele risico’s

Om de cliënten te beschermen tegen de operationele risico’s moet u die kunnen identificeren en beschrijven, en moet u procedures, systemen en controles kunnen invoeren om ze te beheren.

Die operationele risico’s omvatten, en dit is geen exhaustieve opsomming, de risico’s verbonden aan de informatica-infrastructuur en -procedures, de risico’s gekoppeld aan het vaststellen van het crowdfundingaanbod en de risico’s van uitbesteding van operationele taken.

Aan de hand van de informatie die u vermeldt in uw vergunningsaanvraag, moet de FSMA zich een volledig en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de stappen die u hebt genomen om de operationele risico’s te beheren.