search_api_autocomplete

13.8. Voorkomen van belangenconflicten

Beschrijf in uw vergunningsdossier de interne regels die zijn ingevoerd om te voorkomen dat de personen als bedoeld in artikel 8, lid 2, eerste alinea van de Europese Verordening, projecteigenaar zouden worden van de crowdfundingdiensten die u aanbiedt.

Meer informatie hieromtrent vindt u in de betrokken RTS: ‘Annexe III - Draft RTS pursuant to Article 8(7) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying conflicts of interest requirements for European crowdfunding service providers’.

Raadpleeg ook de FAQ ‘Hoe moet u omgaan met belangenconflicten?