search_api_autocomplete
Home

Welke regels gelden voor alle crowdfundingdienstverleners?

Alle crowdfundingdienstverleners moeten

  • zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten;
  • alleen informatie aan cliënten verstrekken die voldoet aan de geldende kwaliteitsvereisten;
  • afdoende minimuminformatie verstrekken aan hun cliënten vooraleer ze hun diensten verlenen;
  • een passendheidstoetsing doen bij de aanbieding van een beleggingsinstrument zonder advies, of bij advies over een beleggingsinstrument dat geen financieel instrument is;
  • een geschiktheidstoetsing doen bij advies over een financieel instrument;
  • gepast omgaan met belangenconflicten;
  • cliëntengegevens gepast bewaren.