search_api_autocomplete

11.1. Natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur

In het kader van uw vergunningsaanvraag bezorgt u de FSMA, voor elk van de natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur, gegevens en documenten.