search_api_autocomplete

3. Hoe wordt uw vergunningsaanvraag verwerkt als u ze vóór de inwerkingtreding van de gedelegeerde handelingen indient?

Krachtens de Verordening zullen gedelegeerde handelingen worden opgesteld voor de na te leven vereisten en regelingen voor de vergunningsaanvraag, inclusief de te gebruiken standaardformulieren, modellen en procedures.

De Europese Commissie heeft die gedelegeerde handelingen op dit moment nog niet goedgekeurd.

Elke vergunningsaanvraag die vóór de publicatie en de inwerkingtreding van de gedelegeerde handelingen wordt ingediend, zal dus op basis van de huidige versie van de gedelegeerde handelingen worden verwerkt. Die tekstversie is enkel in het Engels beschikbaar op de ESMA-website (zie FAQ 1). Voor de ontwerptekst over de vergunningsaanvraag wordt verwezen naar Bijlage V, getiteld “Draft RTS pursuant to Article 12(16) of the ECSPR”.

Dit betekent ook dat, als de Europese Commissie die ontwerptekst zou wijzigen, de FSMA u mogelijk bijkomende informatie en/of documenten zal vragen in het kader van de verwerking van uw vergunningsaanvraag.

Concreet vragen we u FAQ 14 “Welke documenten voegt u bij uw vergunningsaanvraag?” te raadplegen voor u uw aanvraag indient. De daar vermelde documenten zijn opgesteld op basis van de huidige versie van de ontwerptekst van de gedelegeerde handeling over de vergunningsaanvraag.