search_api_autocomplete
Home

Wat is een passendheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren?

Crowdfundingdienstverleners moeten een passendheidstest uitvoeren alvorens alternatieve-financieringsdiensten te verlenen. Deze diensten mogen immers pas worden verricht voor een potentiële Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. als de dienstverlener er zich van vergewist heeft dat de beleggingen die hij voorstelt, passend zijn voor de belegger, rekening houdend met zijn kennis en ervaring.

Om het passend karakter te toetsen, moet de dienstverlener zich baseren op de informatie die hij heeft ingewonnen bij de Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
. Een potentiële belegging wordt als passend beschouwd als de cliënt de nodige kennis en ervaring heeft om de eraan verbonden risico’s te begrijpen.

Als de passendheidstest positief is, mag de alternatieve-financieringsdienst worden verleend. Als de test negatief is, mag deze dienst enkel worden verleend nadat de belegger is gewaarschuwd dat de beleggingen die de dienstverlener aanbiedt, niet passend zijn voor hem. De dienstverlener mag hiervoor een standaardwaarschuwing gebruiken.