search_api_autocomplete

13.4. Boekhoudprocedures

Stel boekhoudprocedures op waarin u beschrijft op welke wijze u financiële informatie registreert en rapporteert. Geef in die procedures onder meer aan wie verantwoordelijk is voor de boekhouding, welke boekhoudsoftware u gebruikt en of het u voeren van de boekhouding al dan niet hebt uitbesteed.

Beschrijf die procedures in uw vergunningsdossier.