search_api_autocomplete

16. Binnen welke termijn behandelt de FSMA uw aanvraag?

Als u uw vergunningsaanvraag met bijlagen hebt verstuurd naar de FSMA, stuurt zij u binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging via mail.

Zodra uw vergunningsaanvraag is ingediend, heeft de FSMA 25 dagen de tijd om na te gaan of uw aanvraag compleet is.

Indien uw aanvraag niet compleet is dan kent de FSMA u een termijn toe waarbinnen u haar de ontbrekende informatie en documenten moet bezorgen. Doet u dat niet, dan kan de FSMA weigeren om uw aanvraag opnieuw te onderzoeken. Zij zal u dan de gegevens en documenten die u haar hebt overgemaakt terugbezorgen.

Vanaf de datum van de e-mail waarin de FSMA de bovenvermelde ontbrekende informatie en documenten opvraagt en tot de ontvangst van deze ontbrekende informatie en documenten, wordt de bovenvermelde termijn van 25 dagen opgeschort.

Als de vergunningsaanvraag compleet is, deelt de FSMA u dit onmiddellijk mee.

Uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst van een compleet dossier neemt de FSMA een beslissing over de vergunningsaanvraag.

Binnen 3 werkdagen na het nemen van de beslissing stelt de FSMA u hiervan in kennis.