search_api_autocomplete

8.1. Op wie is die overgangsregeling van toepassing?

De overgangsregeling is van toepassing op de personen die, op 10 november 2021:

  • hetzij, met toepassing van de wet van 18 september 2016, door de FSMA als crowdfundingplatform waren vergund;
  • hetzij, als gereglementeerde ondernemingen, de FSMA in kennis hadden gesteld van hun voornemen om, als gewone professionele activiteit, op het Belgisch grondgebied crowdfundingdiensten te verstrekken, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit (artikel 5, § 2, van de wet van 18 december 2016).

De overgangsperiode geldt enkel voor de crowdfundingdiensten die vóór 10 november 2021 bestonden. Wil u vanaf 10 november 2021 nieuwe crowdfundingdiensten aanbieden die onder de toepassing van de Europese Verordening vallen, dan gelden de vereisten van de Europese Verordening voor die diensten. Voor die nieuwe diensten bent u dus verplicht een vergunningsaanvraag in te dienen.