D.1. In welke gevallen moet er een prospectus worden gepubliceerd? En in welke gevallen een informatienota?