search_api_autocomplete

Abris-Cee Holdings Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Valid from Valid to
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
Prodromou & Dimitrakopoulou
2
5th floor
1090
Nicosia
CY