search_api_autocomplete

Acadian Asset Management uk Ltd

Home country
United Kingdom
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Old Mutual Place
2 Lambeth Hill
EC4V 4GG
London
GB
Cannon Street
110
4th Floor
EC4N 6EU
London
GB
King William Street
24
6th Floor
EC4R 9AT
London
GB
Export JSON