search_api_autocomplete

Alger Management Ltd

Home country
United Kingdom
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 5 - Investment research, MiFID(B): 7 - Services related to the underlying of derivatives
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Broadway
50
SW1H 0RG
London
GB
Brook Street
78
W1K 5EF
London
GB
Export JSON