search_api_autocomplete

Allianz Global Investors GmbH

Home country
Germany
Enterprise number
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 2 - Granting credits MiFID, MiFID(B): 3 - Financial engineering, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 5 - Investment research, MiFID(B): 6 - Services related to underwriting, MiFID(B): 7 - Services related to the underlying of derivatives
Free provision of services by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds via LPS compliant with the 2011/61/EU Directive
AIFMD: d - AIFM marketing
Branches by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, zoals opgenomen in artikel 17 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID), UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Nymphenburger Strasse
112-116
80636
München
DE
Bockenheimer Landstrasse
42-44
60323
Frankfurt/Main
DE
Rue de Laeken
35
1000
Bruxelles
BE
Boulevard du Roi Albert II
32
16th Floor
1000
Bruxelles
BE
Export JSON