search_api_autocomplete

AMP Global Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 2 - Granting credits MiFID, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
Kaminion Street
1
2nd floor
4102
Limassol
CY
Export JSON