search_api_autocomplete

Amundi Asset Management

Home country
France
Enterprise number
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds via LPS compliant with the 2011/61/EU Directive
AIFMD: a - AIFM portfolio management, AIFMD: b - AIFM risk management, AIFMD: c - AIFM administration, AIFMD: d - AIFM marketing, AIFMD: a (MiFID) - Portfolio management (MiFID), AIFMD: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Branches by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, zoals opgenomen in artikel 17 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Free provision of services by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, UCITS: a - UCITS portfolio management, UCITS: b - UCITS administration, UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID), UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Boulevard Pasteur
90
75015
Paris
FR
Boulevard Pasteur
91-93
75015
Paris
FR
Drève du Prieuré
19
1160
Bruxelles
BE
Drève du Prieuré
19
1160
Bruxelles
BE
Export JSON