search_api_autocomplete

AQR Capital Management (Germany) GmbH

Home country
Germany
Status of entity
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 5 - Investment advice
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Bockenheimer Landstrasse
2-4
Excellent Business Center, 16th floor
60306
Frankfurt
DE
Maximilianstraße
13
80539
München
DE