search_api_autocomplete

Avington Financial Ltd

Home country
United Kingdom
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis, MiFID(B): 3 - Financial engineering, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street Building Zip City Country Valid from
Curzon Street
Leconfield House
W1J 5JA
London
GB
Export JSON