search_api_autocomplete

Candriam

Home country
Luxembourg
Enterprise number
0718.817.510
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Branches by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds under EEE law compliant with the 2011/61/EU Directive - Non Public
AIFMD: a - AIFM portfolio management, AIFMD: b - AIFM risk management, AIFMD: c - AIFM administration, AIFMD: d - AIFM marketing, AIFMD: a (MiFID) - Portfolio management (MiFID), AIFMD: b (MiFID) - Investment advice (MiFID), AIFMD: d (MiFID) - RTO
Branches by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, zoals opgenomen in artikel 17 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: a - UCITS portfolio management, UCITS: b - UCITS administration, UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID), UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Free provision of services by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: a - UCITS portfolio management, UCITS: b - UCITS administration, UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID), UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Financial institutions that have signed on to the moratorium with opt out
Etablissement financier ayant adhéré au moratoire / Fait usage de l'opt out
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Route d'Arlon
136
1150
Luxembourg
LU
Route d'Arlon
19-21
Serenity - Bloc B
8009
Strassen
LU
Avenue des Arts
58
1000
Bruxelles
BE