search_api_autocomplete

Centricus Asset Management Ltd

Home country
United Kingdom
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis, MiFID(B): 3 - Financial engineering, MiFID(B): 5 - Investment research, MiFID(B): 7 - Services related to the underlying of derivatives
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
St James Street
7-9
Byron House
SW1A 1EE
London
GB
Export JSON