search_api_autocomplete

Chase Buchanan Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 5 - Investment advice
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Nikou Kazantzaki
1
2nd Floor, Office 101
8035
Paphos
CY
Panagioti Symeou
317-319
Kanika Centre, Block B, 7th floor, Office 704
3105
Limassol
GB
Chrysanthou Mylona
1
Panayides Court, 6th Floor, Office 1
3030
Limassol
GB