search_api_autocomplete

de Pury Pictet Turrettini & Cie SA

Home country
Switzerland
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Rue de la Corraterie
12
1204
Geneva
CH
Export JSON