search_api_autocomplete

De Vermogensbeheerders BV

Home country
Netherlands
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice
Branches by EEA investment firms (FSMA)
Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte ressorteren (FSMA)
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Taalstraat
51
5261 BA
Vught
NL
Dorpsstraat
27
5261 BA
Vught
NL
Oudstrijderslaan
6
1820
Melsbroek
BE
Export JSON