DIF Broker

Country head office
Portugal
Enterprise number
CBFA code
Bank code
Statute entity: 
ActivityOfficial listStatusValid from - Statute
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
Beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
10/05/2007
Address: 
Country codeStreetCityValid fromValid toBuildingZipHouse numberPhone
Portugal
Rua Castillio
Lisboa
10/05/2007
16/10/2017
Edificio Castil
1250-068
39
Portugal
Rua António Cardoso
Porto
17/10/2017
Loja 8
4150-083
601/613