search_api_autocomplete

Dif Broker – Empresa de Investimento, S.A.

Home country
Portugal
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Rua António Cardoso
601/613
Loja 8
4150-083
Porto
PT
Avenida 24 Julho
74-76
1200-869
Porto
PT
Export JSON