search_api_autocomplete

Digital Transformation Capital Partners GmbH

Home country
Germany
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 5 - Investment advice
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Inselstrasse
12B
22297
Hamburg
DE
Am Sandtorpark
2
20457
Hamburg
DE