search_api_autocomplete

DWS International GmbH

Home country
Germany
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 3 - Financial engineering, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 7 - Services related to the underlying of derivatives
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Mainzer Landstrasse 178-190
60327
Frankfurt am Main
DE
Mainzer Landstrasse
11-17
60329
Frankfurt am Main
DE
Export JSON