search_api_autocomplete

EDR Financial Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 2 - Granting credits MiFID, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Corner of Makarios Avenue and Anastasiou Sioukri Street
Lordos Central Court, Office 602
3105
Limassol
CY
Grigori Afxentiou Street
11
Imperio Centro Building, Office 301
4003
Limassol
CY
Export JSON