search_api_autocomplete

Expert Timing Systems International

Home country
Spain
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 3 - Financial engineering, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
C/ Ronda Buganvilla del Rey
131
1a planta
28023
Madrid
ES
Export JSON