search_api_autocomplete

Faam BV

Home country
Netherlands
Statute
Statute Official list Valid from Valid to
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Postweg
24
4421 PA
Kapelle
NL
Export JSON