search_api_autocomplete

Franklin Templeton International Services

Home country
Luxembourg
Enterprise number
0534.419.718
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds via LPS compliant with the 2011/61/EU Directive
AIFMD: d - AIFM marketing, AIFMD: a (MiFID) - Portfolio management (MiFID), AIFMD: b (MiFID) - Investment advice (MiFID), AIFMD: d (MiFID) - RTO
Branches by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, zoals opgenomen in artikel 17 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID), UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Rue Albert Borschette
8 b A
1246
Luxembourg
LU
Avenue Marnix
28
1000
Bruxelles
BE
Rue Belliard
40 b Rm307
1040
Bruxelles
BE
Export JSON