search_api_autocomplete

Freetrade Europa AB

Home country
Sweden
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Katarinavägen
15
11645
Stockholm
SE
Export JSON