search_api_autocomplete

Gay-Lussac Gestion

Home country
France
Enterprise number
0651.772.395
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Branches by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds under EEE law compliant with the 2011/61/EU Directive - Non Public
AIFMD: a - AIFM portfolio management, AIFMD: b - AIFM risk management, AIFMD: a (MiFID) - Portfolio management (MiFID), AIFMD: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Branches by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, zoals opgenomen in artikel 17 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: a - UCITS portfolio management, UCITS: b - UCITS administration, UCITS: c - UCITS marketing, UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID), UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
rue la Boetie
40
75008
Paris
FR
Avenue George V
45
75008
Paris
FR
avenue Brugmann
431
1180
Uccle
BE
avenue Louise
140
1050
Bruxelles
BE
Avenue Louise
200 b 132
1050
Bruxelles
BE
Export JSON