search_api_autocomplete

HF Markets (Europe) Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Valid from Valid to
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Spirou Kyprianou
50
Irida 3 Tower, 10th Floor
6057
Larnaca
CY
Spirou Kyprianou
50
Irida 3 Tower, 10th Floor
6057
Larnaca
CY
Export JSON