search_api_autocomplete

Hogg Capital Investments Ltd

Home country
Malta
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
St. Luke’s Road
1
Ferris Building
PTA 1020
Gwardamangia
MT
MOSTA ROAD
1
NU BIS CENTRE
LJA 9012
LIJA
MT
Export JSON