search_api_autocomplete

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH

Home country
Germany
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Koenigsallee 21 - 23
40212
Duesseldorf
DE
Hansaallee
3
40549
Düsseldorf
DE