search_api_autocomplete

IFCM CYPRUS Ltd

Home country
Cyprus
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 5 - Investment advice
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Arch. Makarios III Avenue
133
Classic House, 1st Floor
3085
Limassol
CY
Marinou Geroulanou Street
6
Classic House, 1st Floor
4154
Kato Polemidia
CY
Spyrou Kyprianou street
38
2nd Floor, Office 101 - 102
4042
Limassol
CY
Export JSON