search_api_autocomplete

iFOREX Befektetési Szolgáltató Zrt.

Home country
Hungary
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(B): 1 - Safekeeping
Address
Street Zip City Country Valid from
Aulich u. 5.
1054
Budapest
HU
Export JSON