search_api_autocomplete

Interactive Brokers Ireland Ltd

Home country
Ireland
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(B): 1 - Safekeeping, MiFID(B): 2 - Granting credits MiFID, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 7 - Services related to the underlying of derivatives
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Dublin Landings
2
North Wall Quay North Dock
Dublin
IE
North Wall Quay
91-92
North Dock One
D01 H7V7
Dublin
IE
Export JSON