search_api_autocomplete

Invesco Management

Home country
Luxembourg
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Branches by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds under EEE law compliant with the 2011/61/EU Directive - Non Public
AIFMD: d - AIFM marketing
Free provision of services by EEA AIF managers
1. Managers of alternative investment funds via LPS compliant with the 2011/61/EU Directive
AIFMD: a (MiFID) - Portfolio management (MiFID), AIFMD: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Branches by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en een in België geregistreerd bijkantoor hebben, zoals opgenomen in artikel 17 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: c - UCITS marketing
Free provision of services by EEA management companies of UCITS
Lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België in vrij verkeer de diensten te verrichten zoals opgenomen in artikel 18 van de Richtlijn 2009/65/EG
UCITS: a (MiFID) - Portfiolio management (MiFID), UCITS: b (MiFID) - Investment advice (MiFID)
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Avenue J.F. Kennedy
37A
1855
Luxembourg
LU
Avenue Louise
235
1050
Bruxelles
BE
Avenue Louise
143 b 4
1050
Bruxelles
BE