search_api_autocomplete

Jane Street Financial Ltd

Home country
United Kingdom
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Broadgate
4
Suite 24
EC2M 2QY
London
GB
Devonshire Square
2 & A Half
EC2M 4UJ
London
GB
Export JSON