search_api_autocomplete

JB Capital Markets SA

Home country
Spain
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(A): 6 - Underwriting or placing on a firm commitment basis, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis, MiFID(B): 3 - Financial engineering, MiFID(B): 5 - Investment research, MiFID(B): 6 - Services related to underwriting
Address
Street House number Zip City Country Valid from Valid to
Pza. Manuel Gomez Moreno 2
28020
Madrid
ES
Calle Serrano Anguita
1
28004
Madrid
ES
Export JSON