search_api_autocomplete

JonesTrading International Ltd

Home country
United Kingdom
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 4 - Foreign exchange services, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Berkeley Street
1
W1J 8DJ
London
GB
Chalfont Street
1
Chalfont Park
SL9 0BG
Gerrards Cross
GB
Export JSON