search_api_autocomplete

JP Morgan Investment Management Inc.

Home country
United States
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 2 - Execution of orders, MiFID(A): 3 - Dealing on own account, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 6 - Underwriting or placing on a firm commitment basis, MiFID(A): 7 - Placing without a firm commitment basis
Address
Street House number Zip City Country Valid from
Madison Avenue
383
NY 10179
New York
US
Export JSON