search_api_autocomplete

Key Capital Partners, Agencia De Valores S.A.

Home country
Spain
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 3 - Financial engineering
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from Valid to
Avda. de Bruselas
13 b 3°C
28109
Alconbendas (Madrid)
ES
Calle Salustiano Olozaga
5 b 3°C
3rd floor
28001
Madrid
ES
Export JSON