search_api_autocomplete

London and Capital Wealth Management Europe, AV SA

Home country
Spain
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management, MiFID(A): 5 - Investment advice, MiFID(B): 5 - Investment research
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
Ronda General Mitre
126
6th floor
08021
Barcelona
ES