search_api_autocomplete

Lumen Capital Investors Pte Ltd

Home country
Singapore
Statute
Statute Official list Activity Valid from
Free provision of services by non-EEA investment firms
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
MiFID(A): 1 - RTO, MiFID(A): 4 - Portfolio management
Address
Street House number Building Zip City Country Valid from
Raffles Place
50
Singapore Land Tower
048623
Singapore
SG
Export JSON